Svazek obcí Krašov

Svazek obcí Krašov byl založen v Bochově dne 22. 3. 2012. Zakládajícími členskými obcemi jsou Bezvěrov (Buč, Dolní Jamné, Chudeč, Krašov, Nová víska, Potok, Služetín, Světec, Vlkošov, Žernovník), Krsy (Kejšovice, Polínka, Skelná huť, Trhomné, zaniklá osada Umíř), Úněšov (Budeč, Čbán, Číhaná, Hvožďany, Lípa, Podmokly, Štipoklasy, Vojtěšín), Zahrádka (Hůrky, Mostice), Nevřeň (Nová Hospoda) a město Všeruby (Chrančovice, Chrástov, Klenovice, Kokořov, Popovice, Radimovice). V roce 2021 se stalo dalším členem město Úterý (Olešovice, Vidžín).

Území SO Krašov se rozkládá podél silnice Plzeň – Karlovy Vary na ploše 180 km2, s počtem 4 000 obyvatel.

Hlavní činností svazku jsou především projekty na obnovu venkova. Jedná se o úkoly v oblasti ochrany životního prostředí, veřejného pořádku, požární ochrany, sociální péče a kulturních či sportovních aktivit. Dále se svazek zapojuje i do společných projektů s MAS Kraj živých vod a SO Slavkovský les, jejichž je členem, a snaží se pro své obyvatele i návštěvníky regionu rozšiřovat nabídku pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a péče o přírodní a kulturní dědictví (např. značení turistických cílů, budování a značení cyklostezek, umístění turistického mobiliáře, budování naučných stezek apod.).

Mikroregion Krašov nabízí nepřeberné množství turistických zajímavostí jak kulturních (historické budovy v Úterý, zaniklá osada Umíř, židovský hřbitov ve Všerubech a další) nebo industriálních (bývalý hlubinný důl na kaolin v Nevřeni, největší sluneční hodiny
s TV vysílačem Krašov u Bezvěrova a další), tak i přírodních (Reitenbergerův pramen
u Úterý, přírodní památka rašeliniště u Polínek, Polínský vrch, Přírodní park Manětínská u Krsů a Úněšova, přírodní rezervace Hůrky a další).